warsztaty

 Tańce w Kręgu 50+

Wtorki godz. 10.00 - 11.15

Wtorki godz. 11.30 - 12.45

 

Koszt: Opłata za warsztaty - Tańce w Kręgu wynosi 79,00 zł za miesiąc (cykl startuje 6 września 2023 r. i zaplanowany jest do końca maja 2024 r.)

Warsztaty Tańców w Kręgu dla osób w wieku 50+ prowadzi znakomita instruktorka tańca i artystka Agata Szmigrodzka, która uczy również tańców, orientalnych oraz flamenco. Założycielka i prowadząca grupę taneczną Hayat. Pisarka, poetka, autorka tekstów piosenek. Prowadzi również Śpiewy w Kręgu. 

Program: Uczestnicy spotkań najpierw mają 15 minutową rozgrzewkę i ćwiczenia rozciągające. Następnie poznają kroki tańców mołdawskich, greckich, irlandzkich oraz rosyjskich.

Warsztaty są nie tylko znakomitą formą zajęć ruchowych, ale również świetną zabawą taneczną, podczas której uczestnicy wspaniale integrują się.

 

Zapisy w Przystani Twórczej lub w systemie zajęciowym JCK.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Przystani Twórczej (budynek SP nr 6) oraz pod nr tel. 75 71 22 892.

 

 

Śpiewy w Kręgu 50+

Czwartki godz. 11.00 - 12.00

Koszt: Opłata za warsztaty - Śpiewy w Kręgu wynosi 40,00 zł za miesiąc - aktualnie prowadzimy nabór do grupy. Zajęcia wystartują w momencie kiedy zbierze się wymagana ilość osób.

Warsztaty Śpiewów w Kręgu dla osób w wieku 50+ prowadzi znakomita instruktorka tańca i artystka Agata Szmigrodzka. Jest pisarką, poetką, autorką tekstów piosenek, instruktorką Tańca w Kręgu, orientalnego oraz flamenco. Założycielka i prowadząca grupę Hayat. Śpiewy w Kręgu dla seniorów są muzyczną formą integracji i ćwiczeń poprzez wspólny śpiew.

Program: Uczestnicy spotkań najpierw ćwiczą przeponę, struny głosowe oraz dykcję. Następnie razem śpiewają ulubione piosenki w przyjacielskim gronie. To znakomita forma integracji oraz treningu głosu.

 

Zapisy w Przystani Twórczej lub w systemie zajęciowym JCK.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Przystani Twórczej (budynek SP nr 6) oraz pod nr tel. 75 71 22 892.

 

 

 

Regulamin „Rockowego Orlika”

pracowni muzycznej w Przystani Twórczej


Postanowienia ogólne Regulaminu
1.    Korzystanie z „Rockowego Orlika” – pracowni muzycznej jest bezpłatne.
2.    Każdy przebywający w pomieszczeniu pracowni ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem „Rockowego Orlika” oraz Wykazem Wyposażenia Rockowego Orlika.
3.    W pomieszczeniach „Rockowego Orlika” kategorycznie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, oraz używanie substancji odurzających.
4.    Kategorycznie zabrania się wnoszenia do pracowni muzycznej przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.
5.    Każdy użytkownik odpowiada za dobry stan techniczny wyposażenia pracowni.


Obowiązki i prawa:
1.    Każdy użytkownik, musi wypełnić kartę zgłoszeniową.
2.    Każdy użytkownik jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w pracowni.
3.    Użytkownik korzysta z pracowni tylko i wyłącznie, za zgodą pracownika Przystani Twórczej.
4.    Użytkownik musi zgłosić opuszczenie pracowni pracownikowi Przystani Twórczej.
5.    Korzystanie z pracowni jest możliwe tylko i wyłącznie w godzinach funkcjonowania Przystani Twórczej, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
6.    Każdy użytkownik dokonuje wpisu na Liście obecności.
7.    Użytkownik może pozostawić swój sprzęt muzyczny oraz własność wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8.    Pracownicy Przystani Twórczej, nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony w pracowni sprzęt.
9.    Każdy użytkownik może za zgodą pracownika Przystani Twórczej zaprosić Osoby towarzyszące, za których zachowanie ponosi pełną odpowiedzialność.
10.    Każdą nieobecność w czasie przeznaczonym na użytkowanie „Rockowego Orlika” należy zgłosić w sekretariacie Przystani Twórczej (np. telefonicznie).
11.    Harmonogram Rockowego Orlika regulujący godziny korzystania z pracowni jest ustalony na podstawie indywidualnych rozmów wyznaczonego pracownika Przystani Twórczej z użytkownikami pracowni.
12.    Harmonogram Pracowni Muzycznej może ulec zmianie.
13.    Pracownik odpowiedzialny za Rockowy Orlik sprawdza czy stan techniczno - użytkowy Pracowni Muzycznej nie budzi zastrzeżeń, w momencie przekazania użytkownikom dostępu do pracowni, jak i po jego zakończeniu.
14.    Każdy Użytkownik sprzętu muzycznego przed jego użytkowaniem sprawdza, czy jego stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
15.    Zabrania się użytkowania w Rockowym Orliku - pracowni muzycznej nielicencjonowanego oprogramowania komputerowego.


Odpowiedzialność z tytułu użytkowania Przedmiotów Wyposażenia Rockowego Orlika

1.    Zakres odpowiedzialności z tytułu używania Sprzętu muzycznego, instrumentów muzycznych i sprzętu elektronicznego reguluje Wykaz Wyposażenia Rockowego Orlika, i Lista Obecności.
2.    Wykaz Wyposażenia Rockowego Orlika prowadzi wyznaczony pracownik Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Postępowanie na wypadek włamania, kradzieży lub dewastacji oraz pożaru i innych zdarzeń losowych
1.    W przypadku zauważenia śladów włamania, kradzieży lub dewastacji zabronione jest użytkowanie Rockowego Orlika.
2.    Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia regulują ogólne przepisy przeciwpożarowe.
Wyłączenia z dostępu do Rockowego Orlika
1.    Pracownik Przystani Twórczej odmówi wszystkim użytkownikom prawa do korzystania z Rockowego Orlika jeśli stwierdzi, że stan techniczno - użytkowy pomieszczeń oraz wyposażenia Rockowego Orlika zagraża życiu, zdrowiu lub może spowodować uszkodzenie zgromadzonego w nim sprzętu muzycznego, instrumentów muzycznych, sprzętu elektronicznego i  przedmiotów wyposażenia.
2.    Pracownik odmówi dostępu do Rockowego Orlika, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
3.    Pracownik Przystani Twórczej odmówi prawa do korzystania z Rockowego Orlika jeśli zachowanie użytkownika/ów lub osób im towarzyszących zagraża życiu, zdrowiu innych użytkowników oraz przedmiotów wyposażenia pracowni.

Prawa autorskie
1.    Wartości intelektualne powstałe w Rockowym Orliku należą do ich twórców i podlegają ochronie według polskich przepisów.


Postanowienia końcowe
1.    Użytkownicy i Osoby towarzyszące zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych w myśl polskich przepisów w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji Rockowego Orlika - Pracowni Muzycznej oraz do celów reklamowych.
2.    Niniejszy Regulamin oraz pozostała dokumentacja Rockowego Orlika może podlegać aktualizacji przez dyrekcję Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury.

Zapraszamy do zapisów: 

Mamy ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić wszystkich młodych ARTYSTÓW, poszukujących miejsca do szlifowania swoich talentów muzycznych, wspólnego zgrywania się, próbowania, tworzenia i uczenia gry na instrumentach oraz śpiewu. Rockowy Orlik otwiera się na WAS i czeka na wypełnienie swojej przestrzeni dźwiękami WASZEJ muzyki. 

Korzystanie z "Rockowego Orlika" jest całkowicie bezpłatne

Chęć korzystania z pomieszczeń pracowni muzycznej zgłaszajcie w sekretariacie Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 74, najlepiej osobiście

Można także oczywiście zadzwonić na nr telefonu: 75 712 28 92` lub napisać maila na sekretariat@przystantworcza.pl ale i tak będziecie musieli pojawić się osobiście w celu zapisania się i wypełnienia dokumentów :-)

 

Tutaj możecie zapoznać się z regulaminem korzystania z Rockowego Orlika >>>

 

 

PRZYSTANIOWA PIOSENKOWNIA

WARSZTATY PIOSENKI I SŁOWA

Uczestnicy:  młodzież w wieku 11-111 lat

Instruktor: Ewelina Marciniak – laureatka warszawskiego Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA, krakowskiego Studenckiego Festiwalu Piosenki,

Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy poezję”, świnoujskiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej FAMA,

autorka tekstów, kompozytor, bard, a także menadżer i animator kultury, edukator i instruktor warsztatów dla kochających ponadczasowe piosenki, mądre teksty,

osobiste interpretacje i przede wszystkim radość tworzenia.

 

Program: uczestnicy pracują nad elementami techniki wokalnej - estradowej: dykcją, oddechem, intonacją, a także nad rozumieniem tekstu śpiewanego,

świadomym doborem repertuaru, interpretacją wybranych utworów, kulturą sceny itp.

Nie uczymy czystego, poprawnego śpiewu, uczymy myślenia scenicznego, bycia realnym narratorem opowieści,

jej bohaterem, jeśli opowieść jest jakby o nas, śpiewania sercem, przekazywania emocji, malowania słowem.

Zapisy bezpośrednio u prowadzącego pod numerem telefonu: 570 191 007

JCK Przystań Twórcza, Sala Wielofunkcyjna, ul. Cieplicka 74