IMPREZY

NEWSLETTER

Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze zaprasza sadowników, hodowców, szkółkarzy krzewów, drzew ozdobnych, roślin balkonowych itp.

do wzięcia udziału w Święcie Kwiatów, 6 maja 2017 r. w Parku Zdrojowym w Cieplicach.

Każdy z Państwa może czynnie uczestniczyć w imprezie poprzez wystawienie swojego stanowiska i sprzedaż roślin.

(Obowiązuje jedynie opłata handlowa za stanowisko wg. powierzchni - płatne w dniu imprezy)


Więcej informacji pod numerem tel. 75-712-28-92 bądź w siedzibie Przystani Twórczej.

 

 

Karta zgłoszeniowa >>> TUTAJ