Projektem "Tajemnica Mazura - od Tańca do Hymnu" kontynuujemy działania z poprzedniego, międzypokoleniowego projektu "Młodzi Duchem w Akcji" - Apetyt na życie. Tym razem grupa dzieci w wieku 6-14 wraz z seniorami z Klubu Seniora "Młodzi Duchem" poznają tradycyjne tańce polskie - mazury, kujawiaki, czy też polonezy przechodząc od warsztatów tanecznych, przez mazury w literaturze (m.in. poezji) do historycznych wątków związanych z odzyskaniem niepodległości po I wojnie światowej, wykorzystując takie utwory, jak - hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego", czy też wiersz "Mazurek Szopena" Władysława Broniewskiego. Szczególnie na terenach poniemieckich, na których mieszkamy, jako potomkowie przesiedleńców, poznawanie polskiej kultury i historii przez tańce, które były popularne właśnie po I wojnie światowej, pozwoli na wzmocnienie tożsamości społeczeństwa oraz zachęci do aktywnego uczestniczenia w działaniach kulturowych. Poprzez taniec upamiętnimy dziedzictwo narodowe, jakim są mazury rozumiane bardzo wszechstronnie, również jako utwory śpiewane, czy też recytowane. Zorganizujemy 11 wydarzeń:  prelekcję, warsztaty kulinarne, muzyczne, taneczne, artystyczne np. spektakl/pokaz, wyjście do Filharmonii, plenerową imprezę z warsztatami, konkurs plastyczny (z wernisażem wystawy, wieczorem poetyckim i koncertem) oraz finałową imprezę łączącą taniec ze śpiewem i poezją.

Projekt  pn. Tajemnica Mazura – od Tańca do Hymnu realizowany przez Przystań Twórczą – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018” dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz z budżetu Miasta Jelenia Góra. Więcej informacji będzie można uzyskać na stronie internetowej Przystani Twórczej: www.przystantworcza.pl lub pod nr tel. 75 – 71-22-892.