Wirtualna Kronika Projektu


Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe

(Rockowy Orlik i Rodzinne Miejsce Spotkań)

 
 


Dzisiaj rozpoczęliśmy zbieranie ofert na zadanie „Dostawa wyposażenia i mebli na potrzeby Pracowni dla dzieci” w ramach realizacji projektu.
 
Jelenia Gór, dn. 03.09.2015 r.

Do siedziby Przystani Twórczej dotarł instrument klawiszowy Kurzweil SP7 - który zamówiliśmy.
 
Jelenia Góra, dn. 31.07.2015 r

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę, oraz zawarliśmy umowę z firmą Music Store Sp. z o.o. z Kalisza na zadanie "Dostawa fabrycznie nowego instrumentu klawiszowego" w ramach realizacji projektu
 
Jelenia Góra, dn. 24.07.2015 r

Dzisiaj rozpoczęliśmy zbieranie ofert na zadanie "Dostawa fabrycznie nowego instrumentu klawiszowego" w ramach realizacji projektu.
 
Jelenia Gór, dn. 15.07.2015 r.

Dzisiaj ruszyły prace remontowe.

Jelenia Góra, dn. 06.07.2015 r.


Już wiemy kto wyremontuje nam pomieszczenia. Najkorzystniejszą ofert złożyła firma GeoTherma z Jeleniej Góry. Jednocześnie dzisiaj zawarliśmy Umowę z Panem Bogdanem Rutkowskim na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przeprowadzanymi pracami.

 Jelenia Góra, dn. 30.06.2015 r.


Od dnia dzisiejszego na stronie BIP Przystani Twórczej oraz w jej siedzibie, dostępne są dokumenty konieczne do przystąpienia do konkursu ofert na zadanie:
Roboty budowlane w ramach realizacji projektu.

Tutaj znajdziesz dokumenty dotyczące przetargu >>>

Jelenia Góra, dn. 22.06.2015 r.


W dniu dzisiejszym Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury podpisała z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na  wykonanie zadania pn. "Trampolina Kultury" remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe (Rockowy Orlik i Rodzinne Miejsce Spotkań)".
Jelenia Góra, dn. 16.04.2015 r.

Miło jest nam poinformować, iż Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury na realizację projektu pn.

"Trampolina kultury" remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe (Rockowy Orlik i Rodzinne Miejsce Spotkań)

 

Główny cel zadania to zwiększenie potencjału edukacyjno – animacyjnego instytucji poprzez utworzenie studia prób muzycznych oraz sali do przeprowadzania nowoczesnych, interaktywnych warsztatów dla najmłodszych dzieci.

 

 

Wyremontowanie i wyposażenie sal pozwoli na wdrożenie innowacyjnych metod działalności, a w konsekwencji na podniesienie standardu dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych i artystycznych i poszerzenie oferty o nowe, niezbędne elementy, których brak w otoczeniu instytucji.

 

 

Realizacja projektu to trzy etapy: etap przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne; właściwa realizacja – wybór ofert, przeprowadzenie prac budowlanych, zakup oraz montaż wyposażenia; podsumowanie – rozliczenie i sprawozdawczość.

 

 

Stworzenie sal do prób muzycznych oraz sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów dla najmłodszych jest naszą odpowiedzią, próbą sprostania oczekiwaniom zgłaszanym przez mieszkańców i osoby korzystające z naszej oferty.