IMPREZY

NEWSLETTER

Ciężka praca na warsztatach 1 lipca

przyjazd uczestników z Czech

Organizator: Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury
Partner: Občanské sdružení „Světlo Slunečnice“
Współpraca: Szkoła tańca ILMA