INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Informacja o wyniku naboru-Specjalista ds. adm. i programowych

Informacja o wyniku naboru-Specjalista ds. organizacji imprez


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i programowych w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Alicja Kolczyńska zamieszkała w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Alicja Kolczyńska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Ewelina Marciniak


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko specjalisty ds. informatycznych i promocji (0,5 etatu) w Przystani Twórczej

Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra.

 Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan  Łukasz Przybyła zamieszkały w Karpaczu

\

 Uzasadnienie wyboru:

Pan Łukasz Przybyła spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. informatycznych i promocji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku objętym naborem.

Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

 

Ewelina Marciniak

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko specjalisty ds. informatycznych i promocji (0,5 etatu) w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan  Daniel Mikulski zamieszkały w Jeleniej Górze

 Uzasadnienie wyboru:

Pan Daniel Mikulski spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. informatycznych i promocji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku objętym naborem.

 


 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez i warsztatów/animator kultury (0,75 etatu) w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedur naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Agata Galas- Dudek  zamieszkała w Staniszowie.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Agata Galas-Dudek spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. organizacji imprez i warsztatów/animator kultury.

 

 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się niezbędną wiedzą do pracy na stanowisku objętym naborem.

p.o. Dyrektor Przystani Twórczej 

Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Aleksandra Jarocińska 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Na stanowisko Animator kultury/organizacja imprez i warsztatów  (3,4 etatu) w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Jadwiga Michalska zamieszkała w Jeleniej Górze

Uzasadnienie wyboru:

Pani Jadwiga Michalska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonanie powierzonych obowiązków.


Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Ewelina Marciniak

 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Na stanowisko Głównego Księgowego w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, została wybrana Pani Marlena Tułacz - Kałużna zamieszkała w Jeleniej Górze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marlena Tułacz - Kałużna spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze, a wiedza poparta wykształceniem i doświadczeniem gwarantuje należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dyrektor Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze
Ewelina Marciniak


Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ogłasza nabór trwający do dnia 29.06.2015 r. na wolne stanowisko

Animatora Kultury/organizacja imprez i warsztatów (0,75 etatu)

 

I.    Wymagania niezbędne:
1.   wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kulturoznawstwo lub ekonomiczne lub związane z Mediami, Grafiką komputerową lub Informatyką (może być ostatni rok studiów);
2.   doświadczenia w organizowaniu i rozliczaniu wydarzeń kulturalnych lub sportowo - rekreacyjnych;
3.   umiejętność współpracy z różnorodnymi jednostkami zewnętrznymi;
4.   umiejętność redagowania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
5.   efektywna i konstruktywna współpraca z lokalną społecznością.

II.    Wymagania dodatkowe:
1.    mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
2.    mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi lub/i seniorami;
3.    mile widziane doświadczenie w promocji i budowaniu wizerunku firmy;
4.    mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektem;
5.    punktualność, rzetelność, terminowość wykonywania zadań;
6.    znajomość obsługi komputera, w szczególności standardowych aplikacji Windows (Word, Excel, Corel) oraz Photoshop lub innych graficznych) oraz Internetu;
7.    umiejętność redagowania pism urzędowych.
8.    znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub czeskiego w komunikatywnym.

III.    Cechy osobowościowe kandydata:
1.    odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
2.    umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;
3.    zdolności organizacyjne i negocjacyjne;
4.    kreatywność;
5.    umiejętność planowania własnej pracy w dłuższej perspektywie czasowej i planowania działań cyklicznych (np. z wyprzedzeniem 2-4 miesięcznym)
6.    umiejętność szybkiego uczenia się rzeczy nowych i chęć samorozwoju.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    systematyczne diagnozowanie i identyfikacja potrzeb lokalnej społeczności,
2.    na podstawie diagnozy - systematyczne identyfikowanie najważniejszych grup odbiorców i planowanie długofalowych działań adresowanych bezpośrednio do nich,
3.    pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizowanie zaplanowanych działań,
4.    prawidłowe rozliczanie pozyskanych funduszy, prowadzenie dokumentacji zgodnie obowiązującymi przepisami i zasadami,
5.   organizacja i kompleksowa promocja imprez artystycznych i warsztatów przy współpracy z lokalną społecznością:
6.   opracowanie kompleksowych planów działań promocyjnych i informacyjnych poszczególnych wydarzeń i samej instytucji,
7.   sprawozdawczość merytoryczna wynikająca z rozliczania pozyskanych środków i organizowanych imprez i warsztatów,
8.   współpraca z innymi działami przy organizowaniu imprez i koordynowanie spływania materiałów i realizacji działań przez pracowników innych działów w ramach tej współpracy;
9.   opieka nad pomieszczeniami, w których odbywają się imprezy i warsztaty, zgłaszanie usterek i braków, dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń, którymi dysponuje Przystań Twórcza;  
10.  opieka nad Rodzinnym Miejscem Spotkań, prowadzenie warsztatów i działań adresowanych do dzieci w wieku 3-5 oraz 6-10 oraz ich rodziców i opiekunów,


Dodatkowo:
11. organizacja widowni polegającej na docieraniu z informacją i ofertą kulturalną Przystani Twórczej do przedszkoli, szkół, odbiorców indywidualnych, doboru repertuaru, wysyłki zaproszeń i wyklejania afiszy na słupach ogłoszeniowych, itp. obsługa Galerii Korytarz na Placu Piastowskim i tablic informacyjnych (ul. Sudecka i Rynek) oraz dystrybucji wszelkich materiałów promocyjnych i informacyjnych itp. na terenie Jeleniej Góry i okolic;
12. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zagranicą oraz współpraca z organizacjami i  instytucjami z Jeleniej Góry i okolic.
13. współpraca z Główną Księgową przy tworzeniu i rozliczaniu dokumentów: m.in. umów sponsorskich z instytucjami, stowarzyszeniami, dzieła, zlecenia dla artystów, wykonawców  itp.
14. organizacja i koordynacja „Cieplickiej Sceny Młodych”.

V.    Wymagane dokumenty:
1)     życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV);
2)     list motywacyjny;
3)     kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
4)     kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
5)     praca konkursowa – projekt imprezy.

Ad 5.

a) krótki opis imprezy (powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków). Preferowane pomysły, które można powiązać z działalnością statutową placówki,
b) projekt ogólnego preliminarza imprezy (budżet do 60 000,00 zł),
c) harmonogramu działań związanych z imprezą (z uwzględnieniem terminów: rozpoczęcia promocji imprezy, przygotowania dokumentów, negocjowania umów z wykonawcami, ostatecznym rozliczeniem imprezy).

WAŻNE:
Do dokumentów aplikacyjnych prosimy o dołączenie odpowiedzi na 5 poniższych pytań:

1)      Prosimy  opisać ogólnie na czym polega, Państwa zdaniem praca Animatora Kultury.
2)      Prosimy opisać czym, Państwa zdaniem zajmuje się Animator Kultury w Przystani Twórczej.
3)      Dla jakich grup odbiorców, Państwa zdaniem przygotowana powinna być oferta Animatora Kultury w Przystani Twórczej.
4)      Jakimi działaniami chcieliby Państwo wesprzeć Animatora Kultury pracującego w Przystani Twórczej.
5)      Jakie są Państwa zdaniem mocne i słabe strony Przystani Twórczej. 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      praca na parterze budynku przy ul. Cieplickiej 74. Ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, w pomieszczeniu pracy odpowiednia szerokość dojść i przejść. Budynek posiada pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych, nie jest wyposażony w windę,
b)      stanowisko związane z  pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się między budynkiem siedziby a miejscem organizacji imprez.

 

Wymagane dokumenty należy składać:

a)      w sekretariacie  Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra
b)       na adres: Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra do dnia  29.06.2015 r. do godz. 14:00 

Ogłoszenie jest opublikowane w zakładce  Biuletyn Informacji Publicznej Przystani Twórczej – Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze znajdującej się na stronie www.przystantworcza.pl

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze  jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458)” oraz własnoręcznym podpisem.

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

1.Wymiar czasu pracy na stanowisku: animator kultury/organizacja imprez i warsztatów – 3/4 etatu.    
2. Planowane zatrudnienie od ok. dnia 15.07.2015 r.


Ogłoszenia Archiwalne 

 


Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ogłasza nabór trwający do dnia 29.09.2014 r. na wolne stanowisko

Animatora Kultury (0,25 etatu)

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór trwający do 29.09.2014  roku na wolne stanowisko: Animator kultury.
Zatrudnienie początkiem października, umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub kulturoznawstwo;
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 3. Doświadczenie w organizowaniu różnorodnych wydarzeń kulturalnych we współpracy z lokalną społecznością;
 4. Praktycznej znajomości MS Office, w szczególności Word, Exell;
 5. Umiejętność współpracy z różnorodnymi jednostkami zewnętrznymi;
 6. Umiejętność redagowania materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 7. Współpraca z mediami.

Wymagania dodatkowe:

1.      Kreatywność;

2.      Dyspozycyjność; Komunikatywność;

3.      Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;

4.      Zdolności organizacyjne i negocjacyjne;

5.      Umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i chęć samorozwoju;

6.      Umiejętność pracy pod presją czasu;

7.      Efektywna i konstruktywna współpraca z lokalną społecznością.

Oferta powinna zawierać:
1.    Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV);
2.    List motywacyjny;
3.    Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
4.    Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze, przy ul.  Cieplickiej 74, 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 29.09.2014 r. do godziny 12.00

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami” oraz własnoręcznym podpisem.

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że  kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 

 Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury

w Jeleniej Górze

ogłasza nabór trwający do dnia 19.09.2014 r. na wolne stanowisko

Głównego Księgowego (0,5 etatu)

 
Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór trwający do 19.09.2014  roku na wolne stanowisko: Główny Księgowy.
Zatrudnienie od 01.10.2014 r. umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać jeden z poniższych warunków:
1.    Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studnia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
2.    Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
3.    Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4.    Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oczekiwania pracodawcy:
1.    Doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych minimum 2 lata,
2.    Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych, podatku od osób   fizycznych, podatku dochodowego, prawa pracy,
3.    Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
4. Znajomość programu Symfonia, pakietu Microsoft Office, obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz Internetu,
5.    Punktualność, rzetelność, terminowość wykonywania zadań,
5.    Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań,
6.    Dobrze widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów UE i innych.


Oferta powinna zawierać:
1.    Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV),
2.    List motywacyjny,
3.    Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4.    Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
5.    Kopie zdobytych dodatkowych kwalifikacji tj. zaświadczenia, certyfikaty,
6.    Oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej – Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze, przy ul.  Cieplickiej 74, 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 19.09.2014 r. do godziny 12.00
 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458)” oraz własnoręcznym podpisem.
 
Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 


 Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ogłasza nabór trwający do dnia 29.10.2013 r. na wolne stanowisko

Specjalisty ds. administracyjnych i programowych (0,75 etatu)

Opis stanowiska:

1.    Prowadzenie sekretariatu oraz ewidencji korespondencji;
2.    Przygotowanie umów o dzieło i umów zleceń i prowadzenie ich rejestrów;
3.    Rozliczanie kart przychodów i sporządzanie PIT-ów;
4.    Prowadzenie kasy;
5.    Ewidencja wyposażenia i środków trwałych i związana z tym sprawozdawczość;
6.    Organizacja, koordynacja, rozliczanie, działania promocyjne i informacyjne dotyczące kursów i warsztatów prowadzonych przez instytucję;
7.    Kontakt z klientem (bezpośredni i telefoniczny);
8.    Pozyskiwanie funduszy i środków zewnętrznych oraz ich rozliczanie i sprawozdawczość merytoryczna;


Wymagania:

1.    Wykształcenie minimum średnie;
2.    Bardzo dobra znajomość Pakietu Microsoft Office (w szczególności Word, Exell) oraz obsługi urządzeń biurowych;
3.    Umiejętność redagowania pism, materiałów informacyjnych i promocyjnych;
4.    Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista i dobre zdolności interpersonalne;
5.    Umiejętność pracy w zespole;
6.    Samodzielność, nastawienie na rozwiązywanie problemów, szybkość i skuteczność w działaniu;
7.    Dyspozycyjność, dokładność, rzetelność i uczciwość;
8.    Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
9.    Mile widziana znajomość j. obcego w stopniu komunikatywnym.


Oferujemy:

•    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
•    Pracę w młodym, dynamicznym zespole;
•    Możliwość rozwoju zawodowego.

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 29.10.2013 r. do godziny 16.00
 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 


Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ogłasza nabór trwający do dnia 31.10.2013 r. na wolne stanowisko

Specjalisty ds. planowania, koordynacji, organizacji i promocji imprez  (0,75 etatu - umowa na zastępstwo)

 

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub czeskiego.
 3. Praktycznej znajomości MS Office, w szczególności Word, Exell;
 4. Znajomość rynku mediów w Jeleniej Górze;
 5. Umiejętność redagowania materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 6. Mile widziane doświadczenie: przy organizacji imprez, w dziedzinie marketingu/Public Relations lub pracy w mediach; albo wykształcenie średnie i minimum 3 lata doświadczenia: przy organizacji imprez, w dziedzinie marketingu/Public Relations lub pracy w mediach;
 7. Mile widziane doświadczenie: przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (np. pisanie i rozliczanie wniosków).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Kreatywność;
 2. Dyspozycyjność; Komunikatywność;
 3. Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;
 4. Zdolności organizacyjne i negocjacyjne;
 5. Umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i chęć samorozwoju;
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Praca konkursowa – projekt imprezy.

 

Ad 3.
a) Krótki opis imprezy (powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków). Preferowane pomysły, które można powiązać z działalnością statutową placówki.
b) Projekt ogólnego preliminarza imprezy (budżet do 60 000,00 zł).
c) Harmonogramu działań związanych z imprezą (z uwzględnieniem terminów: rozpoczęcia promocji imprezy, przygotowania dokumentów, negocjowania umów z wykonawcami, ostatecznym rozliczenia imprezy).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 31.10.2013 r. do godziny 12.00
 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)” oraz własnoręcznym podpisem.


Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


 

Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury

ogłasza nabór trwający do dnia 06.08.2012 r. na wolne stanowisko

Głównego Księgowego (0,5 etatu)

 


Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury ogłasza nabór trwający do 06.08.2012 roku na wolne stanowisko: Główny Księgowy.
Zatrudnienie od 01.09.2012 r. umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać jeden z poniższych warunków:
1.    Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studnia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
2.    Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
3.    Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4.    Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Oczekiwania
pracodawcy:
1.    Doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych minimum 2 lata,
2.    Znajomość przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych, podatku dochodowego, prawa pracy,
3.    Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
4.    Punktualność, rzetelność, terminowość wykonywania zadań,
5.    Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań,
6.    Dobrze widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów UE i innych.


Oferta powinna zawierać:

1.    Życiorys z opisem przebiegu zatrudnienia (CV),
2.    List motywacyjny,
3.    Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4.    Kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
5.    Kopie zdobytych dodatkowych kwalifikacji tj. zaświadczenia, certyfikaty,
6.    Oświadczenie o niekaralności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej ul. P. Ściegiennego 5/7 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 06.08.2012 r. do godziny 12.00

 


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury

ogłasza nabór trwający do dnia 27.07.2012 r. na wolne stanowisko

specjalisty ds. planowania, koordynacji, organizacji i promocji imprez (0,75 etatu)

 

Niezbędne wymagania:

 1.       Wykształcenie wyższe; mile widziane doświadczenie: przy organizacji imprez, w dziedzinie marketingu/Public Relations lub pracy w mediach albo wykształcenie średnie i minimum 3 lata doświadczenia: przy organizacji imprez, w dziedzinie marketingu/Public Relations lub pracy w mediach;
 2.      Dobra znajomość języka angielskiego lub czeskiego w mowie i piśmie;
 3.      Praktycznej znajomości MS Office, w szczególności Word, Exell;
 4.      Znajomość rynku mediów w Jeleniej Górze;
 5.      Umiejętność redagowania materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność;
 2. Komunikatywność;
 3. Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;
 4. Zdolności organizacyjne i negocjacyjne;
 5. Kreatywność;
 6. Umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i chęć samorozwoju.

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Praca konkursowa – projekt imprezy.

Ad 3.

a) Krótki opis imprezy (powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków). Preferowane pomysły, które można powiązać z działalnością statutową placówki,
b) Projekt ogólnego preliminarza imprezy (budżet do 60 000,00 zł),
c) Harmonogramu działań związanych z imprezą (z uwzględnieniem terminów: rozpoczęcia promocji imprezy, przygotowania dokumentów, negocjowania umów z wykonawcami, ostatecznym rozliczenia imprezy).

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przystani Twórczej ul. P. Ściegiennego 5/7 58-560 Jelenia Góra lub pocztą tradycyjną na powyższy adres do dnia 27.07.2012 r. do godziny 12.00

 Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223, poz. 1458)." oraz własnoręcznym podpisem.

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.Przystań Twórcza – Cieplickie Centrum Kultury

ogłasza nabór trwający do dnia 09.01.2012 roku na wolne stanowisko

specjalisty ds. organizacji imprez


Niezbędne wymagania:

1. Wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenia przy organizacji imprez czy wydarzeń artystycznych lub marketingu i Public Relations lub wykształcenie średnie, i minimum 3 lata doświadczenia przy organizacji imprez czy wydarzeń artystycznych lub marketingu i Public Relations lub w mediach.
2. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
3. Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość
4. Zdolności organizacyjne i negocjacyjne
5. Kreatywność
6. Umiejętność szybkiego uczenia się rzeczy nowych i chęć samorozwoju

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny
3. Praca konkursowa – projekt

Ad 3.
a) Krótki opis imprezy (współpraca z zagranicznym partnerem – Czechy lub Niemcy) – która mogłaby odbywać się równocześnie po stronie polskiej i stronie partnera
(w opisie imprezy – maksymalnie  1000 znaków)
Preferowane pomysły, które można powiązać z Wiosną Cieplicką, albo Koncertami Promenadowymi lub Cieplickim Kutrem Artystycznym)
b) Projekt ogólnego preliminarza tej imprezy (budżet do 60 000,00 zł)
c) Harmonogramu działań związanych z imprezą
(z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia promocji imprezy, terminu przygotowania dokumentów, negocjowania umów z wykonawcami, ostatecznym terminem rozliczenia imprezy - tak abyśmy wiedzieli, że osoba aplikująca – posiada ogólną orientację w kolejności i terminach poszczególnych działań związanych z organizacją imprez)


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w
Przystani Twórczej ul. Piotra Ściegiennego 5/7 58-560 Jelenia Góra
lub pocztą tradycyjną na powyższy adres
albo przesłać drogą elektroniczną na adres:przystan.tworcza@cieplice.org
do dnia 09.01.2012 roku do godziny 15.00.