W związku z kwarantanną uczniów SP 6 z klas 4-8 w dniach od 18 do 22 X 2021 roku informujemy że:

1. Warsztaty dla dzieci z klas 4-8 (uczęszczających do SP 6-przebywających na kwarantannie) zostają odwołane w dniach 19-22 października.  
Opłata za odwołane warsztaty zostanie odliczona od płatności październikowej (jeżeli ktoś już zapłacił, rabat pojawi się w płatności za listopad).  Dzieci z innych szkół, nieprzebywające na kwarantannie zapraszamy na warsztaty.

2. Warsztaty dla klas 1-3 od dnia 19 X 2021 odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

3. Warsztaty dla grup przedszkolnych odbywają się bez zmian.