Trampolina Kultury - remont i wyposażenie pomieszczeń pod cele warsztatowe

(Rockowy Orlik i Rodzinne Miejsce Spotkań)

 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjno – animacyjnego Przystani Twórczej, poprzez utworzenie studia prób muzycznych oraz sali do przeprowadzania nowoczesnych, interaktywnych warsztatów dla najmłodszych dzieci.

Wyremontowanie i wyposażenie sal pozwoli na wdrożenie innowacyjnych metod działalności, a w konsekwencji na podniesienie standardu dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych i artystycznych, i poszerzenie oferty o nowe, niezbędne elementy, których brak w otoczeniu instytucji.

Realizacja projektu to trzy etapy:

- etap przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne;

- właściwa realizacja – wybór ofert, przeprowadzenie prac budowlanych, zakup oraz montaż wyposażenia;

- podsumowanie – rozliczenie i sprawozdawczość.

Stworzenie sal do prób muzycznych oraz sali przystosowanej do prowadzenia warsztatów dla najmłodszych jest próbą sprostania oczekiwaniom zgłaszanym przez mieszkańców i osoby korzystające z naszej oferty.

 Zapraszamy do Wirtualnej Kroniki Projektu >>>