W roku szkolnym 2023/2024 za warsztaty obowiązuje opłata miesięczna (z wyjątkiem miesięcy IX, XII 2023 oraz I 2024)

Dokładna informacja na temat kosztów warsztatów w poszczególnych miesiącach znajduje się w pliku: 

Koszty warsztatów w roku 2023/2024

 

Zgodnie z kalendarzem warsztatów w dni świąteczne, ferie zimowe oraz inne dni wynikające z potrzeb JCK Przystań Twórcza,

warsztaty nie odbywają się. Dni te, nie były brane pod uwagę przy wyliczaniu opłaty miesięcznej.

Wszystkie dni w których warsztaty nie odbywają się znajdują się w pliku:

 Kalendarz warsztatów 2023/2024

  

W przypadku odwołania warsztatów (w inne dni niż uwzględnione w kalendarzu warsztatów) otrzymują Państwo zniżkę (cenę za jedne zajęcia)

w miesiącu w którym zajęcia powinny się odbyć, jeżeli opłacili Państwo już dany miesiąc zniżka będzie dodana do opłaty za kolejny miesiąc.